השתתפו בסימפוזיון נשים ב-ML ב-7 בדצמבר הירשמו עכשיו

זרימת טנסור :: אופ :: ResourceSparseApplyAdadelta :: עו"ד

#include <training_ops.h>

קובעי תכונות אופציונליים עבור ResourceSparseApplyAdadelta .

סיכום

תכונות ציבוריות

use_locking_ = false
bool

פונקציות ציבוריות

UseLocking (bool x)
TF_MUST_USE_RESULT Attrs
אם נכון, עדכון של טווחי הטווח וההצטברות יוגן באמצעות מנעול; אחרת ההתנהגות אינה מוגדרת, אך עשויה להפגין פחות מחלוקת.

תכונות ציבוריות

שימוש_נעילה_

bool tensorflow::ops::ResourceSparseApplyAdadelta::Attrs::use_locking_ = false

פונקציות ציבוריות

UseLocking

TF_MUST_USE_RESULT Attrs tensorflow::ops::ResourceSparseApplyAdadelta::Attrs::UseLocking(
  bool x
)

אם נכון, עדכון של טווחי הטווח וההצטברות יוגן באמצעות מנעול; אחרת ההתנהגות אינה מוגדרת, אך עשויה להפגין פחות מחלוקת.

ברירת המחדל היא שקר