זרימת טנסור :: אופ :: RestoreSlice :: עו"ד

#include <io_ops.h>

קובעי תכונות אופציונליים עבור RestoreSlice .

סיכום

תכונות ציבוריות

preferred_shard_ = -1
int64

פונקציות ציבוריות

PreferredShard (int64 x)
TF_MUST_USE_RESULT Attrs
אינדקס של הקובץ לפתיחה ראשונה אם מספר קבצים תואמים ל- file_pattern .

תכונות ציבוריות

מועדף_רסיס_

int64 tensorflow::ops::RestoreSlice::Attrs::preferred_shard_ = -1

פונקציות ציבוריות

מועדף

TF_MUST_USE_RESULT Attrs tensorflow::ops::RestoreSlice::Attrs::PreferredShard(
  int64 x
)

אינדקס של הקובץ לפתיחה ראשונה אם מספר קבצים תואמים ל- file_pattern .

עיין בתיעוד Restore .

ברירת המחדל היא -1