השתתפו בסימפוזיון נשים ב-ML ב-7 בדצמבר הירשמו עכשיו

זרימת טנסור :: אופ :: ScatterUpdate :: עו"ד

#include <state_ops.h>

קובעי תכונות אופציונליים עבור ScatterUpdate .

סיכום

תכונות ציבוריות

use_locking_ = true
bool

פונקציות ציבוריות

UseLocking (bool x)
TF_MUST_USE_RESULT Attrs
אם נכון, המטלה תהיה מוגנת באמצעות מנעול; אחרת ההתנהגות אינה מוגדרת, אך עשויה להפגין פחות מחלוקת.

תכונות ציבוריות

שימוש_נעילה_

bool tensorflow::ops::ScatterUpdate::Attrs::use_locking_ = true

פונקציות ציבוריות

UseLocking

TF_MUST_USE_RESULT Attrs tensorflow::ops::ScatterUpdate::Attrs::UseLocking(
  bool x
)

אם נכון, המטלה תהיה מוגנת באמצעות מנעול; אחרת ההתנהגות אינה מוגדרת, אך עשויה להפגין פחות מחלוקת.

ברירת המחדל היא אמת