זרימת טנסור :: אופ :: SparseApplyProximalAdagrad :: עו"ד

#include <training_ops.h>

קובעי תכונות אופציונליים עבור SparseApplyProximalAdagrad .

סיכום

תכונות ציבוריות

use_locking_ = false
bool

פונקציות ציבוריות

UseLocking (bool x)
TF_MUST_USE_RESULT Attrs
אם נכון, עדכון של טווסי הוואר והצבירה יהיה מוגן באמצעות נעילה; אחרת ההתנהגות אינה מוגדרת, אך עשויה להפגין פחות מחלוקת.

תכונות ציבוריות

שימוש_נעילה_

bool tensorflow::ops::SparseApplyProximalAdagrad::Attrs::use_locking_ = false

פונקציות ציבוריות

UseLocking

TF_MUST_USE_RESULT Attrs tensorflow::ops::SparseApplyProximalAdagrad::Attrs::UseLocking(
  bool x
)

אם נכון, עדכון של טווסי הוואר והצבירה יהיה מוגן באמצעות נעילה; אחרת ההתנהגות אינה מוגדרת, אך עשויה להפגין פחות מחלוקת.

ברירת המחדל היא שקר