השתתפו בסימפוזיון נשים ב-ML ב-7 בדצמבר הירשמו עכשיו

זרימת טנסור :: אופ :: לַעֲרוֹם:: עו"ד

#include <array_ops.h>

קובעי תכונות אופציונליים עבור Stack .

סיכום

תכונות ציבוריות

axis_ = 0
int64

פונקציות ציבוריות

Axis (int64 x)
TF_MUST_USE_RESULT Attrs
מימד שלאורכו לארוז.

תכונות ציבוריות

צִיר_

int64 tensorflow::ops::Stack::Attrs::axis_ = 0

פונקציות ציבוריות

צִיר

TF_MUST_USE_RESULT Attrs tensorflow::ops::Stack::Attrs::Axis(
  int64 x
)

מימד שלאורכו לארוז.

ערכים שליליים עוטפים, כך שהטווח התקף הוא [-(R+1), R+1) .

ברירת המחדל היא 0