השתתפו בסימפוזיון נשים ב-ML ב-7 בדצמבר הירשמו עכשיו

זרימת טנסור :: אופ :: StringSplitV2 :: עו"ד

#include <string_ops.h>

קובעי תכונות אופציונליים עבור StringSplitV2 .

סיכום

תכונות ציבוריות

maxsplit_ = -1
int64

פונקציות ציבוריות

Maxsplit (int64 x)
TF_MUST_USE_RESULT Attrs
int .

תכונות ציבוריות

maxsplit_

int64 tensorflow::ops::StringSplitV2::Attrs::maxsplit_ = -1

פונקציות ציבוריות

מקסספליט

TF_MUST_USE_RESULT Attrs tensorflow::ops::StringSplitV2::Attrs::Maxsplit(
  int64 x
)

int .

אם maxsplit > 0 , הגבלת הפיצול של התוצאה.

ברירת המחדל היא -1