זרימת טנסור :: אופ :: החל FtrlV2

#include <training_ops.h>

עדכן את '* var' בהתאם לתכנית Ftrl-proximal.

סיכום

grad_with_shrinkage = grad + 2 * l2_wrinkage * var accum_new = accum + grad_with_shrinkage * grad_with_shrinkage linear + = grad_with_shrinkage + (accum_new ^ (- lr_power) - accum ^ (- lr_power)) / lr * var * lr) + 2 * l2 var = (סימן (ליניארי) * l1 - לינארי) / ריבועי אם | ליניארי | > l1 אחר 0.0 accum = accum_new

טענות:

 • היקף: אובייקט Scope
 • var: צריך להיות מתוך משתנה ().
 • accum: צריך להיות מתוך משתנה ().
 • לינארי: צריך להיות מתוך משתנה ().
 • דרגה: השיפוע.
 • lr: גורם קנה מידה. חייב להיות סקלרי.
 • l1: ויסות L1. חייב להיות סקלרי.
 • l2: ויסות הצטמקות L2. חייב להיות סקלרי.
 • lr_power: גורם שינוי גודל. חייב להיות סקלרי.

תכונות אופציונליות (ראה Attrs ):

 • use_locking: אם True , עדכון של טנסורים var ו- accum יוגן על ידי מנעול; אחרת ההתנהגות אינה מוגדרת, אך עשויה להפגין פחות מחלוקת.

החזרות:

קונסטרוקטורים ומשחתנים

ApplyFtrlV2 (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input var, :: tensorflow::Input accum, :: tensorflow::Input linear, :: tensorflow::Input grad, :: tensorflow::Input lr, :: tensorflow::Input l1, :: tensorflow::Input l2, :: tensorflow::Input l2_shrinkage, :: tensorflow::Input lr_power)
ApplyFtrlV2 (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input var, :: tensorflow::Input accum, :: tensorflow::Input linear, :: tensorflow::Input grad, :: tensorflow::Input lr, :: tensorflow::Input l1, :: tensorflow::Input l2, :: tensorflow::Input l2_shrinkage, :: tensorflow::Input lr_power, const ApplyFtrlV2::Attrs & attrs)

תכונות ציבוריות

operation
out

פונקציות ציבוריות

node () const
::tensorflow::Node *
operator::tensorflow::Input () const
operator::tensorflow::Output () const

פונקציות סטטיות ציבוריות

UseLocking (bool x)

סטרוקטורים

tensorflow :: ops :: ApplyFtrlV2 :: Attrs

קובעי תכונות אופציונליים עבור ApplyFtrlV2 .

תכונות ציבוריות

מבצע

014 bee0320

הַחוּצָה

::tensorflow::Output out

פונקציות ציבוריות

החל FtrlV2

 ApplyFtrlV2(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input var,
 ::tensorflow::Input accum,
 ::tensorflow::Input linear,
 ::tensorflow::Input grad,
 ::tensorflow::Input lr,
 ::tensorflow::Input l1,
 ::tensorflow::Input l2,
 ::tensorflow::Input l2_shrinkage,
 ::tensorflow::Input lr_power
)

החל FtrlV2

 ApplyFtrlV2(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input var,
 ::tensorflow::Input accum,
 ::tensorflow::Input linear,
 ::tensorflow::Input grad,
 ::tensorflow::Input lr,
 ::tensorflow::Input l1,
 ::tensorflow::Input l2,
 ::tensorflow::Input l2_shrinkage,
 ::tensorflow::Input lr_power,
 const ApplyFtrlV2::Attrs & attrs
)

צוֹמֶת

::tensorflow::Node * node() const 

אופרטור :: זורם tensor :: קלט

 operator::tensorflow::Input() const 

אופרטור :: זרימת טנסור :: פלט

 operator::tensorflow::Output() const 

פונקציות סטטיות ציבוריות

UseLocking

Attrs UseLocking(
 bool x
)