זרימת טנסור :: אופ :: ArgMax

#include <math_ops.h>

מחזיר את המדד עם הערך הגדול ביותר על פני ממדים של טנסור.

סיכום

שימו לב כי במקרה של קשרים זהות ערך ההחזר אינה מובטחת.

שימוש:

 import tensorflow as tf
 a = [1, 10, 26.9, 2.8, 166.32, 62.3]
 b = tf.math.argmax(input = a)
 c = tf.keras.backend.eval(b)
 # c = 4
 # here a[4] = 166.32 which is the largest element of a across axis 0
 

טענות:

 • היקף: אובייקט Scope
 • ממד: int32 או int64, חייב להיות בטווח [-rank(input), rank(input)) . מתאר איזה ממד של טנדר הקלט להפחתה לרוחב. עבור וקטורים, השתמש בממד = 0.

החזרות:

 • Output : טנסור הפלט.

קונסטרוקטורים ומשחתנים

ArgMax (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input input, :: tensorflow::Input dimension)
ArgMax (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input input, :: tensorflow::Input dimension, const ArgMax::Attrs & attrs)

תכונות ציבוריות

operation
output

פונקציות ציבוריות

node () const
::tensorflow::Node *
operator::tensorflow::Input () const
operator::tensorflow::Output () const

פונקציות סטטיות ציבוריות

OutputType (DataType x)

סטרוקטורים

tensorflow :: ops :: ArgMax :: Attrs

קובעי תכונות אופציונליים עבור ArgMax .

תכונות ציבוריות

מבצע

014 bee0320

תְפוּקָה

::tensorflow::Output output

פונקציות ציבוריות

ArgMax

 ArgMax(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input input,
 ::tensorflow::Input dimension
)

ArgMax

 ArgMax(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input input,
 ::tensorflow::Input dimension,
 const ArgMax::Attrs & attrs
)

צוֹמֶת

::tensorflow::Node * node() const 

אופרטור :: זרימת טנסור :: קלט

 operator::tensorflow::Input() const 

אופרטור :: זרימת טנסור :: פלט

 operator::tensorflow::Output() const 

פונקציות סטטיות ציבוריות

OutputType

Attrs OutputType(
 DataType x
)