זרימת טנסור :: אופ :: AssignAdd

#include <state_ops.h>

עדכן את 'ref' על ידי הוספת 'ערך' אליו.

סיכום

פעולה זו מוציאה "ref" לאחר ביצוע העדכון. זה מקל על שרשרת פעולות שצריכות להשתמש בערך האיפוס.

טענות:

 • היקף: אובייקט Scope
 • ref: צריך להיות מצומת Variable .
 • value: הערך שיש להוסיף למשתנה.

תכונות אופציונליות (ראה Attrs ):

 • use_locking: אם נכון, התוספת תוגן באמצעות נעילה; אחרת ההתנהגות אינה מוגדרת, אך עשויה להפגין פחות מחלוקת.

החזרות:

 • Output : = זהה ל- "ref". הוחזר כנוחות לפעולות שרוצות להשתמש בערך החדש לאחר עדכון המשתנה.

קונסטרוקטורים ומשחתנים

AssignAdd (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input ref, :: tensorflow::Input value)
AssignAdd (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input ref, :: tensorflow::Input value, const AssignAdd::Attrs & attrs)

תכונות ציבוריות

operation
output_ref

פונקציות ציבוריות

node () const
::tensorflow::Node *
operator::tensorflow::Input () const
operator::tensorflow::Output () const

פונקציות סטטיות ציבוריות

UseLocking (bool x)

סטרוקטורים

tensorflow :: ops :: AssignAdd :: Attrs

קובעי תכונות אופציונליים עבור AssignAdd .

תכונות ציבוריות

מבצע

014 bee0320

output_ref

::tensorflow::Output output_ref

פונקציות ציבוריות

AssignAdd

 AssignAdd(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input ref,
 ::tensorflow::Input value
)

AssignAdd

 AssignAdd(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input ref,
 ::tensorflow::Input value,
 const AssignAdd::Attrs & attrs
)

צוֹמֶת

::tensorflow::Node * node() const 

אופרטור :: זרימת טנסור :: קלט

 operator::tensorflow::Input() const 

אופרטור :: זרימת טנסור :: פלט

 operator::tensorflow::Output() const 

פונקציות סטטיות ציבוריות

UseLocking

Attrs UseLocking(
 bool x
)