זרימת טנסור :: אופ :: Conv3D

#include <nn_ops.h>

מחשב קונבולציה תלת-ממדית הניתנת טנזורי input filter 5-D.

סיכום

בעיבוד אותות, מתאם צולב הוא מדד לדמיון של שתי צורות גל כפונקציה של פיגור זמן המופעל על אחת מהן. זה ידוע גם כמוצר נקודה הזזה או מוצר פנימי הזזה.

ה- Conv3D שלנו מיישם סוג של מתאם צולב.

טענות:

 • היקף: אובייקט Scope
 • קלט: צורה [batch, in_depth, in_height, in_width, in_channels] .
 • filter: Shape [filter_depth, filter_height, filter_width, in_channels, out_channels] . in_channels חייבים להתאים בין input filter .
 • צעדים: אורך של תדר חד-ממדי 5. צעד החלון הזזה לכל מימד input . חייבים strides[0] = strides[4] = 1 .
 • ריפוד: סוג אלגוריתם הריפוד לשימוש.

תכונות אופציונליות (ראה Attrs ):

 • data_format: פורמט הנתונים של נתוני הקלט והפלט. בפורמט ברירת המחדל "NDHWC", הנתונים נשמרים לפי הסדר של: [אצווה, בעומק, בגובה, ברוחב, בערוצים]. לחלופין, הפורמט יכול להיות "NCDHW", סדר אחסון הנתונים הוא: [אצווה, בערוצים, בעומק, בגובה, ברוחב].
 • התרחבות: טנסור 1-D באורך 5. גורם ההתרחבות לכל מימד input . אם מוגדר כ- k> 1, יהיו תאי דילוג k-1 בין כל אלמנט המסנן בממד זה. סדר המידות נקבע על פי ערך data_format , ראה לעיל לפרטים. התרחבות במידות האצווה והעומק חייבת להיות 1.

החזרות:

 • Output : טנסור הפלט.

קונסטרוקטורים ומשחתנים

Conv3D (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input input, :: tensorflow::Input filter, const gtl::ArraySlice< int > & strides, StringPiece padding)
Conv3D (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input input, :: tensorflow::Input filter, const gtl::ArraySlice< int > & strides, StringPiece padding, const Conv3D::Attrs & attrs)

תכונות ציבוריות

operation
output

פונקציות ציבוריות

node () const
::tensorflow::Node *
operator::tensorflow::Input () const
operator::tensorflow::Output () const

פונקציות סטטיות ציבוריות

DataFormat (StringPiece x)
Dilations (const gtl::ArraySlice< int > & x)

סטרוקטורים

tensorflow :: ops :: Conv3D :: Attrs

קובעי תכונות אופציונליים עבור Conv3D .

תכונות ציבוריות

מבצע

014 bee0320

תְפוּקָה

::tensorflow::Output output

פונקציות ציבוריות

Conv3D

 Conv3D(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input input,
 ::tensorflow::Input filter,
 const gtl::ArraySlice< int > & strides,
 StringPiece padding
)

Conv3D

 Conv3D(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input input,
 ::tensorflow::Input filter,
 const gtl::ArraySlice< int > & strides,
 StringPiece padding,
 const Conv3D::Attrs & attrs
)

צוֹמֶת

::tensorflow::Node * node() const 

אופרטור :: זרימת טנסור :: קלט

 operator::tensorflow::Input() const 

אופרטור :: זרימת טנסור :: פלט

 operator::tensorflow::Output() const 

פונקציות סטטיות ציבוריות

פורמט נתונים

Attrs DataFormat(
 StringPiece x
)

התרחבות

Attrs Dilations(
 const gtl::ArraySlice< int > & x
)