זרימת טנסור :: אופ :: FakeQuantWithMinMaxArgsGradient

#include <array_ops.h>

חישוב שיפועים עבור פעולת FakeQuantWithMinMaxArgs .

סיכום

טענות:

החזרות:

קונסטרוקטורים ומשחתנים

FakeQuantWithMinMaxArgsGradient (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input gradients, :: tensorflow::Input inputs)
FakeQuantWithMinMaxArgsGradient (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input gradients, :: tensorflow::Input inputs, const FakeQuantWithMinMaxArgsGradient::Attrs & attrs)

תכונות ציבוריות

backprops
operation

פונקציות ציבוריות

node () const
::tensorflow::Node *
operator::tensorflow::Input () const
operator::tensorflow::Output () const

פונקציות סטטיות ציבוריות

Max (float x)
Min (float x)
NarrowRange (bool x)
NumBits (int64 x)

סטרוקטורים

tensorflow :: ops :: FakeQuantWithMinMaxArgsGradient :: Attrs

קובעי תכונות אופציונליים עבור FakeQuantWithMinMaxArgsGradient .

תכונות ציבוריות

תרמילי גב

::tensorflow::Output backprops

מבצע

014 bee0320

פונקציות ציבוריות

FakeQuantWithMinMaxArgsGradient

 FakeQuantWithMinMaxArgsGradient(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input gradients,
 ::tensorflow::Input inputs
)

FakeQuantWithMinMaxArgsGradient

 FakeQuantWithMinMaxArgsGradient(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input gradients,
 ::tensorflow::Input inputs,
 const FakeQuantWithMinMaxArgsGradient::Attrs & attrs
)

צוֹמֶת

::tensorflow::Node * node() const 

אופרטור :: זרימת טנסור :: קלט

 operator::tensorflow::Input() const 

אופרטור :: זרימת טנסור :: פלט

 operator::tensorflow::Output() const 

פונקציות סטטיות ציבוריות

מקסימום

Attrs Max(
 float x
)

דקה

Attrs Min(
 float x
)

טווח צר

Attrs NarrowRange(
 bool x
)

NumBits

Attrs NumBits(
 int64 x
)