זרימת טנסור :: אופ :: פחות שווה

#include <math_ops.h>

מחזיר את ערך האמת של (x <= y) אלמנטית.

סיכום

הערה : LessEqual תומך בשידור. עוד על שידור כאן

דוגמא:

x = tf.constant([5, 4, 6])
y = tf.constant([5])
tf.math.less_equal(x, y) ==> [True, True, False]

x = tf.constant([5, 4, 6])
y = tf.constant([5, 6, 6])
tf.math.less_equal(x, y) ==> [True, True, True]

טענות:

  • היקף: אובייקט Scope

החזרות:

קונסטרוקטורים ומשחתנים

LessEqual (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input x, :: tensorflow::Input y)

תכונות ציבוריות

operation
z

פונקציות ציבוריות

node () const
::tensorflow::Node *
operator::tensorflow::Input () const
operator::tensorflow::Output () const

תכונות ציבוריות

מבצע

014 bee0320

z

::tensorflow::Output z

פונקציות ציבוריות

פחות שווה

 LessEqual(
  const ::tensorflow::Scope & scope,
  ::tensorflow::Input x,
  ::tensorflow::Input y
)

צוֹמֶת

::tensorflow::Node * node() const 

אופרטור :: זורם tensor :: קלט

 operator::tensorflow::Input() const 

אופרטור :: זרימת טנסור :: פלט

 operator::tensorflow::Output() const