זרימת טנסור :: אופ :: MaxPool

#include <nn_ops.h>

מבצע איגום מרבי על הקלט.

סיכום

טענות:

 • היקף: אובייקט Scope
 • קלט: קלט 4-D לבריכה.
 • גודל: גודל החלון לכל מימד של טנסור הקלט.
 • צעדים: צעד החלון הזזה לכל מימד של טנסור הקלט.
 • ריפוד: סוג אלגוריתם הריפוד לשימוש.

תכונות אופציונליות (ראה Attrs ):

 • data_format: ציין את פורמט הנתונים של נתוני הקלט והפלט. בפורמט ברירת המחדל "NHWC", הנתונים נשמרים לפי הסדר של: [אצווה, בגובה, ברוחב, בערוצים]. לחלופין, הפורמט יכול להיות "NCHW", סדר אחסון הנתונים של: [אצווה, בערוצים, בגובה, ברוחב].

החזרות:

 • Output : טנסור התפוקה המרבי המאוחד.

קונסטרוקטורים ומשחתנים

MaxPool (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input input, const gtl::ArraySlice< int > & ksize, const gtl::ArraySlice< int > & strides, StringPiece padding)
MaxPool (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input input, const gtl::ArraySlice< int > & ksize, const gtl::ArraySlice< int > & strides, StringPiece padding, const MaxPool::Attrs & attrs)

תכונות ציבוריות

operation
output

פונקציות ציבוריות

node () const
::tensorflow::Node *
operator::tensorflow::Input () const
operator::tensorflow::Output () const

פונקציות סטטיות ציבוריות

DataFormat (StringPiece x)

סטרוקטורים

tensorflow :: ops :: MaxPool :: Attrs

קובעי תכונות אופציונליים עבור MaxPool .

תכונות ציבוריות

מבצע

014 bee0320

תְפוּקָה

::tensorflow::Output output

פונקציות ציבוריות

MaxPool

 MaxPool(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input input,
 const gtl::ArraySlice< int > & ksize,
 const gtl::ArraySlice< int > & strides,
 StringPiece padding
)

MaxPool

 MaxPool(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input input,
 const gtl::ArraySlice< int > & ksize,
 const gtl::ArraySlice< int > & strides,
 StringPiece padding,
 const MaxPool::Attrs & attrs
)

צוֹמֶת

::tensorflow::Node * node() const 

אופרטור :: זרימת טנסור :: קלט

 operator::tensorflow::Input() const 

אופרטור :: זרימת טנסור :: פלט

 operator::tensorflow::Output() const 

פונקציות סטטיות ציבוריות

פורמט נתונים

Attrs DataFormat(
 StringPiece x
)