זרימת טנסור :: אופ :: דקה

#include <math_ops.h>

מחשב את מינימום האלמנטים על פני ממדים של טנסור.

סיכום

מפחית input לאורך המידות הנתונות axis . אלא אם כן keep_dims נכון, דרגת הטנסור פוחתת ב -1 לכל כניסה axis . אם keep_dims נכון, הממדים המופחתים נשמרים לאורך 1.

טענות:

 • היקף: אובייקט Scope
 • קלט: המתח להפחתה.
 • ציר: הממדים שצריך לצמצם. חייב להיות בטווח [-rank(input), rank(input)) .

מאפיינים אופציונליים (ראה Attrs ):

 • keep_dims: אם נכון, שמור על מידות מופחתות לאורך 1.

החזרות:

 • Output : הטנסור המופחת.

כינויים:

 • ReduceMin

בונים והרסנים

Min (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input input, :: tensorflow::Input axis)
Min (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input input, :: tensorflow::Input axis, const Min::Attrs & attrs)

תכונות ציבוריות

operation
output

פונקציות ציבוריות

node () const
::tensorflow::Node *
operator::tensorflow::Input () const
operator::tensorflow::Output () const

פונקציות סטטיות ציבוריות

KeepDims (bool x)

סטרוקטורים

tensorflow :: ops :: Min :: Attrs

קובעי תכונות אופציונליים עבור מינימום

תכונות ציבוריות

מבצע

014 bee0320

תְפוּקָה

::tensorflow::Output output

פונקציות ציבוריות

דקה

 Min(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input input,
 ::tensorflow::Input axis
)

דקה

 Min(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input input,
 ::tensorflow::Input axis,
 const Min::Attrs & attrs
)

צוֹמֶת

::tensorflow::Node * node() const 

אופרטור :: זרימת טנסור :: קלט

 operator::tensorflow::Input() const 

אופרטור :: זרימת טנסור :: פלט

 operator::tensorflow::Output() const 

פונקציות סטטיות ציבוריות

KeepDims

Attrs KeepDims(
 bool x
)