זרימת טנסור :: אופ :: לא שווה

#include <math_ops.h>

מחזיר את ערך האמת של (x! = Y) אלמנטית.

סיכום

הערה : NotEqual תומך בשידור. עוד על שידור כאן

טענות:

  • היקף: אובייקט Scope

החזרות:

קונסטרוקטורים ומשחתנים

NotEqual (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input x, :: tensorflow::Input y)
NotEqual (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input x, :: tensorflow::Input y, const NotEqual::Attrs & attrs)

תכונות ציבוריות

operation
z

פונקציות ציבוריות

node () const
::tensorflow::Node *
operator::tensorflow::Input () const
operator::tensorflow::Output () const

פונקציות סטטיות ציבוריות

IncompatibleShapeError (bool x)

סטרוקטורים

tensorflow :: ops :: NotEqual :: Attrs

קובעי תכונות אופציונליים עבור NotEqual .

תכונות ציבוריות

מבצע

014 bee0320

z

::tensorflow::Output z

פונקציות ציבוריות

לא שווה

 NotEqual(
  const ::tensorflow::Scope & scope,
  ::tensorflow::Input x,
  ::tensorflow::Input y
)

לא שווה

 NotEqual(
  const ::tensorflow::Scope & scope,
  ::tensorflow::Input x,
  ::tensorflow::Input y,
  const NotEqual::Attrs & attrs
)

צוֹמֶת

::tensorflow::Node * node() const 

אופרטור :: זרימת טנסור :: קלט

 operator::tensorflow::Input() const 

אופרטור :: זרימת טנסור :: פלט

 operator::tensorflow::Output() const 

פונקציות סטטיות ציבוריות

IncompatibleShapeError

Attrs IncompatibleShapeError(
  bool x
)