זרימת טנסור :: אופ :: OrderedMapIncompleteSize

#include <data_flow_ops.h>

Op מחזירה את מספר האלמנטים הלא שלמים במיכל הבסיסי.

סיכום

טענות:

 • היקף: אובייקט Scope

החזרות:

 • Output : גודל הטנסור.

קונסטרוקטורים ומשחתנים

OrderedMapIncompleteSize (const :: tensorflow::Scope & scope, const DataTypeSlice & dtypes)
OrderedMapIncompleteSize (const :: tensorflow::Scope & scope, const DataTypeSlice & dtypes, const OrderedMapIncompleteSize::Attrs & attrs)

תכונות ציבוריות

operation
size

פונקציות ציבוריות

node () const
::tensorflow::Node *
operator::tensorflow::Input () const
operator::tensorflow::Output () const

פונקציות סטטיות ציבוריות

Capacity (int64 x)
Container (StringPiece x)
MemoryLimit (int64 x)
SharedName (StringPiece x)

סטרוקטורים

tensorflow :: ops :: OrderedMapIncompleteSize :: Attrs

קובעי תכונות אופציונליים עבור OrderedMapIncompleteSize .

תכונות ציבוריות

מבצע

014 bee0320

גודל

::tensorflow::Output size

פונקציות ציבוריות

OrderedMapIncompleteSize

 OrderedMapIncompleteSize(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 const DataTypeSlice & dtypes
)

OrderedMapIncompleteSize

 OrderedMapIncompleteSize(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 const DataTypeSlice & dtypes,
 const OrderedMapIncompleteSize::Attrs & attrs
)

צוֹמֶת

::tensorflow::Node * node() const 

אופרטור :: זורם tensor :: קלט

 operator::tensorflow::Input() const 

אופרטור :: זרימת טנסור :: פלט

 operator::tensorflow::Output() const 

פונקציות סטטיות ציבוריות

קיבולת

Attrs Capacity(
 int64 x
)

מְכוֹלָה

Attrs Container(
 StringPiece x
)

MemoryLimit

Attrs MemoryLimit(
 int64 x
)

שם משותף

Attrs SharedName(
 StringPiece x
)