זרימת טנסור :: אופ :: ResourceApplyAddSign

#include <training_ops.h>

עדכן '* var' בהתאם לעדכון AddSign.

סיכום

m_t <- beta1 * m_ {t-1} + (1 - beta1) * g עדכון <- (alpha + sign_decay * סימן (g) * סימן (m)) * g משתנה <- משתנה - lr_t * עדכון

טענות:

 • היקף: אובייקט Scope
 • var: צריך להיות מתוך משתנה ().
 • מ ': צריך להיות משתנה ().
 • lr: גורם קנה מידה. חייב להיות סקלרי.
 • אלפא: חייב להיות סקלרי.
 • sign_decay: חייב להיות סקלרי.
 • בטא: חייב להיות סקלרי.
 • דרגה: השיפוע.

תכונות אופציונליות (ראה Attrs ):

 • use_locking: אם True , עדכון של טנסורי ה- var ו- m מוגן באמצעות נעילה; אחרת ההתנהגות אינה מוגדרת, אך עשויה להפגין פחות מחלוקת.

החזרות:

קונסטרוקטורים ומשחתנים

ResourceApplyAddSign (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input var, :: tensorflow::Input m, :: tensorflow::Input lr, :: tensorflow::Input alpha, :: tensorflow::Input sign_decay, :: tensorflow::Input beta, :: tensorflow::Input grad)
ResourceApplyAddSign (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input var, :: tensorflow::Input m, :: tensorflow::Input lr, :: tensorflow::Input alpha, :: tensorflow::Input sign_decay, :: tensorflow::Input beta, :: tensorflow::Input grad, const ResourceApplyAddSign::Attrs & attrs)

תכונות ציבוריות

operation

פונקציות ציבוריות

operator::tensorflow::Operation () const

פונקציות סטטיות ציבוריות

UseLocking (bool x)

סטרוקטורים

tensorflow :: ops :: ResourceApplyAddSign :: Attrs

קובעי תכונות אופציונליים עבור ResourceApplyAddSign .

תכונות ציבוריות

מבצע

014 bee0320

פונקציות ציבוריות

ResourceApplyAddSign

 ResourceApplyAddSign(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input var,
 ::tensorflow::Input m,
 ::tensorflow::Input lr,
 ::tensorflow::Input alpha,
 ::tensorflow::Input sign_decay,
 ::tensorflow::Input beta,
 ::tensorflow::Input grad
)

ResourceApplyAddSign

 ResourceApplyAddSign(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input var,
 ::tensorflow::Input m,
 ::tensorflow::Input lr,
 ::tensorflow::Input alpha,
 ::tensorflow::Input sign_decay,
 ::tensorflow::Input beta,
 ::tensorflow::Input grad,
 const ResourceApplyAddSign::Attrs & attrs
)

מפעיל :: זרימת tensor :: פעולה

 operator::tensorflow::Operation() const 

פונקציות סטטיות ציבוריות

UseLocking

Attrs UseLocking(
 bool x
)