זרימת טנסור :: אופ :: ScatterNdAdd

#include <state_ops.h>

החל תוספת דלילה על ערכים או פרוסות בודדות במשתנה .

סיכום

ref הוא Tensor עם דרגה P indices הוא Tensor של דרגה Q

indices חייבים להיות טנזור שלם, המכיל מדדים ref . זה חייב להיות צורה [d_0, ..., d_{Q-2}, K] כאשר 0 < K <= P

הממד הפנימי ביותר של indices (באורך K ) תואם למדדים לאלמנטים (אם K = P ) או לפרוסות (אם K < P ) לאורך הממד K של ref .

updates הם Tensor של דרגה Q-1+PK עם צורה:

[d_0, ..., d_{Q-2}, ref.shape[K], ..., ref.shape[P-1]]

לדוגמא, נניח שאנחנו רוצים להוסיף 4 אלמנטים מפוזרים לטנזור דרגה 1 עד 8 אלמנטים. בפייתון תוספת זו תיראה כך:

ref = tf.Variable([1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8])
indices = tf.constant([[4], [3], [1], [7]])
updates = tf.constant([9, 10, 11, 12])
add = tf.scatter_nd_add(ref, indices, updates)
with tf.Session() as sess:
 print sess.run(add)

העדכון שהתקבל ל- ref ייראה כך:

[1, 13, 3, 14, 14, 6, 7, 20]

ראה tf.scatter_nd לקבלת פרטים נוספים על אופן ביצוע עדכונים לפרוסות.

טענות:

 • היקף: אובייקט Scope
 • ref: טנסור משתנה. צריך להיות מצומת משתנה .
 • מדדים: טנסור . חייב להיות אחד מהסוגים הבאים: int32, int64. טנסור של מדדים לספר.
 • עדכונים: טנסור . חייב להיות מאותו סוג כמו ref. טנסור ערכים מעודכן להוסיף לרפרנס.

תכונות אופציונליות (ראה Attrs ):

 • use_locking: bool אופציונלי. ברירת המחדל היא נכון. אם נכון, המטלה תהיה מוגנת באמצעות מנעול; אחרת ההתנהגות אינה מוגדרת, אך עשויה להפגין פחות מחלוקת.

החזרות:

 • Output : זהה לספר. הוחזר כנוחות לפעולות שרוצות להשתמש בערכים המעודכנים לאחר ביצוע העדכון.

קונסטרוקטורים ומשחתנים

ScatterNdAdd (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input ref, :: tensorflow::Input indices, :: tensorflow::Input updates)
ScatterNdAdd (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input ref, :: tensorflow::Input indices, :: tensorflow::Input updates, const ScatterNdAdd::Attrs & attrs)

תכונות ציבוריות

operation
output_ref

פונקציות ציבוריות

node () const
::tensorflow::Node *
operator::tensorflow::Input () const
operator::tensorflow::Output () const

פונקציות סטטיות ציבוריות

UseLocking (bool x)

סטרוקטורים

tensorflow :: ops :: ScatterNdAdd :: Attrs

קובעי תכונות אופציונליים עבור ScatterNdAdd .

תכונות ציבוריות

מבצע

014 bee0320

output_ref

::tensorflow::Output output_ref

פונקציות ציבוריות

ScatterNdAdd

 ScatterNdAdd(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input ref,
 ::tensorflow::Input indices,
 ::tensorflow::Input updates
)

ScatterNdAdd

 ScatterNdAdd(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input ref,
 ::tensorflow::Input indices,
 ::tensorflow::Input updates,
 const ScatterNdAdd::Attrs & attrs
)

צוֹמֶת

::tensorflow::Node * node() const 

אופרטור :: זרימת טנסור :: קלט

 operator::tensorflow::Input() const 

אופרטור :: זרימת טנסור :: פלט

 operator::tensorflow::Output() const 

פונקציות סטטיות ציבוריות

UseLocking

Attrs UseLocking(
 bool x
)