זרימת טנסור :: אופ :: SparseApplyProximalGradientDescent

#include <training_ops.h>

עדכון דליל '* var' כאלגוריתם FOBOS עם קצב למידה קבוע.

סיכום

כלומר עבור שורות שיש לנו דרגה עבורן, אנו מעדכנים את var באופן הבא:

$$prox_v = var - alpha * grad$$
$$var = sign(prox_v)/(1+alpha*l2) * max{|prox_v|-alpha*l1,0}$$

טענות:

 • היקף: אובייקט Scope
 • var: צריך להיות מתוך משתנה ().
 • אלפא: גורם קנה מידה. חייב להיות סקלרי.
 • l1: ויסות L1. חייב להיות סקלרי.
 • l2: ויסות L2. חייב להיות סקלרי.
 • דרגה: השיפוע.
 • מדדים: וקטור של מדדים למימד הראשון של var ו- accum.

תכונות אופציונליות (ראה Attrs ):

 • use_locking: אם נכון, החיסור יהיה מוגן באמצעות נעילה; אחרת ההתנהגות אינה מוגדרת, אך עשויה להפגין פחות מחלוקת.

החזרות:

קונסטרוקטורים ומשחתנים

SparseApplyProximalGradientDescent (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input var, :: tensorflow::Input alpha, :: tensorflow::Input l1, :: tensorflow::Input l2, :: tensorflow::Input grad, :: tensorflow::Input indices)
SparseApplyProximalGradientDescent (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input var, :: tensorflow::Input alpha, :: tensorflow::Input l1, :: tensorflow::Input l2, :: tensorflow::Input grad, :: tensorflow::Input indices, const SparseApplyProximalGradientDescent::Attrs & attrs)

תכונות ציבוריות

operation
out

פונקציות ציבוריות

node () const
::tensorflow::Node *
operator::tensorflow::Input () const
operator::tensorflow::Output () const

פונקציות סטטיות ציבוריות

UseLocking (bool x)

סטרוקטורים

tensorflow :: ops :: SparseApplyProximalGradientDescent :: Attrs

קובעי תכונות אופציונליים עבור SparseApplyProximalGradientDescent .

תכונות ציבוריות

מבצע

014 bee0320

הַחוּצָה

::tensorflow::Output out

פונקציות ציבוריות

SparseApplyProximalGradientDescent

 SparseApplyProximalGradientDescent(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input var,
 ::tensorflow::Input alpha,
 ::tensorflow::Input l1,
 ::tensorflow::Input l2,
 ::tensorflow::Input grad,
 ::tensorflow::Input indices
)

SparseApplyProximalGradientDescent

 SparseApplyProximalGradientDescent(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input var,
 ::tensorflow::Input alpha,
 ::tensorflow::Input l1,
 ::tensorflow::Input l2,
 ::tensorflow::Input grad,
 ::tensorflow::Input indices,
 const SparseApplyProximalGradientDescent::Attrs & attrs
)

צוֹמֶת

::tensorflow::Node * node() const 

אופרטור :: זרימת טנסור :: קלט

 operator::tensorflow::Input() const 

אופרטור :: זרימת טנסור :: פלט

 operator::tensorflow::Output() const 

פונקציות סטטיות ציבוריות

UseLocking

Attrs UseLocking(
 bool x
)