זרימת טנסור :: אופ :: SparseSegmentSqrtN

#include <math_ops.h>

מחשבת את הסכום לאורך קטעים דלילים של טנסור חלקי ה- sqrt של N.

סיכום

N הוא גודל הקטע המצטמצם.

ראה tf.sparse.segment_sum לקבלת דוגמאות לשימוש.

טענות:

  • היקף: אובייקט Scope
  • מדדים: טנסור 1-D. דירוג זהה לזה של segment_ids
  • segment_ids: טנסור 1-D. יש למיין את הערכים וניתן לחזור עליהם.

החזרות:

  • Output : יש צורה זהה לנתונים, למעט מימד 0 שיש לו גודל k , מספר הקטעים.

קונסטרוקטורים ומשחתנים

SparseSegmentSqrtN (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input data, :: tensorflow::Input indices, :: tensorflow::Input segment_ids)

תכונות ציבוריות

operation
output

פונקציות ציבוריות

node () const
::tensorflow::Node *
operator::tensorflow::Input () const
operator::tensorflow::Output () const

תכונות ציבוריות

מבצע

014 bee0320

תְפוּקָה

::tensorflow::Output output

פונקציות ציבוריות

SparseSegmentSqrtN

 SparseSegmentSqrtN(
  const ::tensorflow::Scope & scope,
  ::tensorflow::Input data,
  ::tensorflow::Input indices,
  ::tensorflow::Input segment_ids
)

צוֹמֶת

::tensorflow::Node * node() const 

אופרטור :: זורם tensor :: קלט

 operator::tensorflow::Input() const 

אופרטור :: זרימת טנסור :: פלט

 operator::tensorflow::Output() const