זרימת טנסור :: אופ :: להחסיר

#include <math_ops.h>

מחזירה x - y מבחינה אלמנטית.

סיכום

הערה : Subtract תומך בשידור. עוד על שידור כאן

טענות:

  • היקף: אובייקט Scope

החזרות:

כינויים:

  • תַת

קונסטרוקטורים ומשחתנים

Subtract (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input x, :: tensorflow::Input y)

תכונות ציבוריות

operation
z

פונקציות ציבוריות

node () const
::tensorflow::Node *
operator::tensorflow::Input () const
operator::tensorflow::Output () const

תכונות ציבוריות

מבצע

014 bee0320

z

::tensorflow::Output z

פונקציות ציבוריות

להחסיר

 Subtract(
  const ::tensorflow::Scope & scope,
  ::tensorflow::Input x,
  ::tensorflow::Input y
)

צוֹמֶת

::tensorflow::Node * node() const 

אופרטור :: זורם טנסור :: קלט

 operator::tensorflow::Input() const 

אופרטור :: זרימת טנסור :: פלט

 operator::tensorflow::Output() const