tensorflow:: מָנָה:: UntypedServableHandle

זהו שיעור מופשט.

#include <servable_handle.h>

ידית-templatized הלא אל servable, בשימוש פנימי בתוך מנהל לאחזר חפץ servable סוג-נמחק מן Loader .

סיכום

הידית שומרת על האובייקט הבסיסי בחיים כל עוד הידית חיה. הקצה הקדמי לא אמור להחזיק בו במשך זמן רב, מכיוון שהחזקתו עלולה לעכב טעינה מחדש שניתן להגיש.

יְרוּשָׁה

כוון ידוע subclasses: tensorflow :: המשרתים :: SharedPtrHandle

בנאים והורסים

~UntypedServableHandle ()

תפקידים ציבוריים

id () const =0
virtual const ServableId &
servable ()=0
virtual AnyPtr

תפקידים ציבוריים

תְעוּדַת זֶהוּת

virtual const ServableId & id() const =0

ניתן להגשה

virtual AnyPtr servable()=0

~UntypedServableHandle

virtual  ~UntypedServableHandle()=default