เทนเซอร์โฟลว์ :: ops :: AccumulatorSetGlobalStep

#include <data_flow_ops.h>

อัปเดตตัวสะสมด้วยค่าใหม่สำหรับ global_step

สรุป

บันทึกเตือนหากค่าของตัวสะสมสูงกว่า new_global_step อยู่แล้ว

อาร์กิวเมนต์:

  • ขอบเขต: วัตถุ ขอบเขต
  • ที่จับ: ที่จับไปยังตัวสะสม
  • new_global_step: ค่า global_step ใหม่ที่จะตั้งค่า

ผลตอบแทน:

  • การ Operation สร้างขึ้น

ผู้สร้างและผู้ทำลาย

AccumulatorSetGlobalStep (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input handle, :: tensorflow::Input new_global_step)

คุณลักษณะสาธารณะ

operation

หน้าที่สาธารณะ

operator::tensorflow::Operation () const

คุณลักษณะสาธารณะ

การดำเนินการ

Operation operation

หน้าที่สาธารณะ

AccumulatorSetGlobalStep

 AccumulatorSetGlobalStep(
  const ::tensorflow::Scope & scope,
  ::tensorflow::Input handle,
  ::tensorflow::Input new_global_step
)

ตัวดำเนินการ :: tensorflow :: การดำเนินการ

 operator::tensorflow::Operation() const