זרימת טנסור :: אופ :: DebugGradientIdentity

#include <array_ops.h>

זהות אופציה לאיתור באגים בהדרגה.

סיכום

אופציה זו מוסתרת מהציבור בפייתון. הוא משמש על ידי איתור באגים של TensorFlow לרישום טנזורי שיפוע לצורך איתור באגים. אופציה זו פועלת על גבי טנזורים שאינם ייחוסיים.

טענות:

  • היקף: אובייקט Scope

החזרות:

  • Output : טנסור הפלט.

בונים והרסנים

DebugGradientIdentity (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input input)

תכונות ציבוריות

operation
output

פונקציות ציבוריות

node () const
::tensorflow::Node *
operator::tensorflow::Input () const
operator::tensorflow::Output () const

תכונות ציבוריות

מבצע

014 bee0320

תְפוּקָה

::tensorflow::Output output

פונקציות ציבוריות

DebugGradientIdentity

 DebugGradientIdentity(
  const ::tensorflow::Scope & scope,
  ::tensorflow::Input input
)

צוֹמֶת

::tensorflow::Node * node() const 

אופרטור :: זרימת טנסור :: קלט

 operator::tensorflow::Input() const 

אופרטור :: זרימת טנסור :: פלט

 operator::tensorflow::Output() const