זרימת טנסור :: אופ :: DebugGradientRef זהות

#include <array_ops.h>

זהות אופציה לאיתור באגים בהדרגה.

סיכום

אופציה זו מוסתרת מהציבור בפייתון. הוא משמש על ידי איתור באגים של TensorFlow לרישום טנזורי שיפוע לצורך איתור באגים. אופציה זו פועלת על פי טנזורים מסוג התייחסות.

טענות:

  • היקף: אובייקט Scope

החזרות:

  • Output : טנסור הפלט.

קונסטרוקטורים ומשחתנים

DebugGradientRefIdentity (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input input)

תכונות ציבוריות

operation
output

פונקציות ציבוריות

node () const
::tensorflow::Node *
operator::tensorflow::Input () const
operator::tensorflow::Output () const

תכונות ציבוריות

מבצע

014 bee0320

תְפוּקָה

::tensorflow::Output output

פונקציות ציבוריות

DebugGradientRef זהות

 DebugGradientRefIdentity(
  const ::tensorflow::Scope & scope,
  ::tensorflow::Input input
)

צוֹמֶת

::tensorflow::Node * node() const 

אופרטור :: זורם tensor :: קלט

 operator::tensorflow::Input() const 

אופרטור :: זרימת טנסור :: פלט

 operator::tensorflow::Output() const