เทนเซอร์โฟลว์ :: ops :: DebugGradientRefIdentity

#include <array_ops.h>

Identity op สำหรับการดีบักแบบไล่ระดับสี

สรุป

op นี้ถูกซ่อนจากสาธารณะใน Python TensorFlow Debugger ใช้เพื่อลงทะเบียนเทนเซอร์ไล่ระดับสีสำหรับการดีบักแบบไล่ระดับสี op นี้ทำงานบนเทนเซอร์ชนิดอ้างอิง

อาร์กิวเมนต์:

ผลตอบแทน:

  • Output : เทนเซอร์เอาท์พุท

ผู้สร้างและผู้ทำลาย

DebugGradientRefIdentity (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input input)

คุณลักษณะสาธารณะ

operation
output

หน้าที่สาธารณะ

node () const
::tensorflow::Node *
operator::tensorflow::Input () const
operator::tensorflow::Output () const

คุณลักษณะสาธารณะ

การดำเนินการ

Operation operation

เอาท์พุท

::tensorflow::Output output

หน้าที่สาธารณะ

DebugGradientRefIdentity

 DebugGradientRefIdentity(
  const ::tensorflow::Scope & scope,
  ::tensorflow::Input input
)

โหนด

::tensorflow::Node * node() const 

ตัวดำเนินการ :: tensorflow :: อินพุต

 operator::tensorflow::Input() const 

ตัวดำเนินการ :: tensorflow :: เอาท์พุท

 operator::tensorflow::Output() const