זרימת טנסור :: אופ :: MaxPoolGradGrad

#include <nn_ops.h>

מחשבת שיפועים מסדר שני של פונקציית maxpooling.

סיכום

טענות:

 • היקף: אובייקט Scope
 • orig_input: טנסור הקלט המקורי.
 • orig_output: טנסור הפלט המקורי.
 • דרגה: 4-D. שיפועי שיפוע max_pool את הקלט של max_pool .
 • גודל: גודל החלון לכל מימד של טנסור הקלט.
 • צעדים: צעד החלון הזזה לכל מימד של טנסור הקלט.
 • ריפוד: סוג אלגוריתם הריפוד לשימוש.

תכונות אופציונליות (ראה Attrs ):

 • data_format: ציין את פורמט הנתונים של נתוני הקלט והפלט. בפורמט ברירת המחדל "NHWC", הנתונים נשמרים לפי הסדר של: [אצווה, בגובה, ברוחב, בערוצים]. לחלופין, הפורמט יכול להיות "NCHW", סדר אחסון הנתונים של: [אצווה, בערוצים, בגובה, ברוחב].

החזרות:

 • Output : שיפועי max_pool את הקלט ל- max_pool .

קונסטרוקטורים ומשחתנים

MaxPoolGradGrad (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input orig_input, :: tensorflow::Input orig_output, :: tensorflow::Input grad, const gtl::ArraySlice< int > & ksize, const gtl::ArraySlice< int > & strides, StringPiece padding)
MaxPoolGradGrad (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input orig_input, :: tensorflow::Input orig_output, :: tensorflow::Input grad, const gtl::ArraySlice< int > & ksize, const gtl::ArraySlice< int > & strides, StringPiece padding, const MaxPoolGradGrad::Attrs & attrs)

תכונות ציבוריות

operation
output

פונקציות ציבוריות

node () const
::tensorflow::Node *
operator::tensorflow::Input () const
operator::tensorflow::Output () const

פונקציות סטטיות ציבוריות

DataFormat (StringPiece x)

סטרוקטורים

tensorflow :: ops :: MaxPoolGradGrad :: Attrs

קובעי תכונות אופציונליים עבור MaxPoolGradGrad .

תכונות ציבוריות

מבצע

014 bee0320

תְפוּקָה

::tensorflow::Output output

פונקציות ציבוריות

MaxPoolGradGrad

 MaxPoolGradGrad(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input orig_input,
 ::tensorflow::Input orig_output,
 ::tensorflow::Input grad,
 const gtl::ArraySlice< int > & ksize,
 const gtl::ArraySlice< int > & strides,
 StringPiece padding
)

MaxPoolGradGrad

 MaxPoolGradGrad(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input orig_input,
 ::tensorflow::Input orig_output,
 ::tensorflow::Input grad,
 const gtl::ArraySlice< int > & ksize,
 const gtl::ArraySlice< int > & strides,
 StringPiece padding,
 const MaxPoolGradGrad::Attrs & attrs
)

צוֹמֶת

::tensorflow::Node * node() const 

אופרטור :: זורם tensor :: קלט

 operator::tensorflow::Input() const 

אופרטור :: זרימת טנסור :: פלט

 operator::tensorflow::Output() const 

פונקציות סטטיות ציבוריות

פורמט נתונים

Attrs DataFormat(
 StringPiece x
)