זרימת טנסור :: אופ :: ScalarSummary

#include <logging_ops.h>

פלט מאגר פרוטוקול Summary עם ערכים סקלריים.

סיכום

tags הקלט values חייבים להיות בעלי אותה צורה. לסיכום שנוצר יש ערך סיכום עבור כל זוג tags values .

טענות:

  • היקף: אובייקט Scope
  • תגיות: תגים לסיכום.
  • ערכים: אותה צורה כמו התגים `. ערכים לסיכום.

החזרות:

  • Output : סקלר. מאגר פרוטוקול Summary מסדרת.

קונסטרוקטורים ומשחתנים

ScalarSummary (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input tags, :: tensorflow::Input values)

תכונות ציבוריות

operation
summary

פונקציות ציבוריות

node () const
::tensorflow::Node *
operator::tensorflow::Input () const
operator::tensorflow::Output () const

תכונות ציבוריות

מבצע

014 bee0320

סיכום

::tensorflow::Output summary

פונקציות ציבוריות

ScalarSummary

 ScalarSummary(
  const ::tensorflow::Scope & scope,
  ::tensorflow::Input tags,
  ::tensorflow::Input values
)

צוֹמֶת

::tensorflow::Node * node() const 

אופרטור :: זרימת טנסור :: קלט

 operator::tensorflow::Input() const 

אופרטור :: זרימת טנסור :: פלט

 operator::tensorflow::Output() const