זרימת טנסור :: אופ :: SerializeSparse

#include <sparse_ops.h>

Serialize SparseTensor לתוך [3] Tensor אובייקט.

סיכום

טענות:

 • היקף: אובייקט Scope
 • sparse_indices: 2-D. indices ה- SparseTensor .
 • sparse_values: 1-D. values של SparseTensor .
 • צורה דלילה: 1-D. shape ה- SparseTensor .

תכונות אופציונליות (ראה Attrs ):

 • out_type: ה- dtype לשימוש dtype ; הסוגים הנתמכים הם string (ברירת מחדל) variant .

החזרות:

 • Output : הטנסור הסידורי_דל.

קונסטרוקטורים ומשחתנים

SerializeSparse (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input sparse_indices, :: tensorflow::Input sparse_values, :: tensorflow::Input sparse_shape)
SerializeSparse (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input sparse_indices, :: tensorflow::Input sparse_values, :: tensorflow::Input sparse_shape, const SerializeSparse::Attrs & attrs)

תכונות ציבוריות

operation
serialized_sparse

פונקציות ציבוריות

node () const
::tensorflow::Node *
operator::tensorflow::Input () const
operator::tensorflow::Output () const

פונקציות סטטיות ציבוריות

OutType (DataType x)

סטרוקטורים

tensorflow :: ops :: SerializeSparse :: Attrs

קובעי תכונות אופציונליים עבור SerializeSparse .

תכונות ציבוריות

מבצע

014 bee0320

סידורי_דל

::tensorflow::Output serialized_sparse

פונקציות ציבוריות

SerializeSparse

 SerializeSparse(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input sparse_indices,
 ::tensorflow::Input sparse_values,
 ::tensorflow::Input sparse_shape
)

SerializeSparse

 SerializeSparse(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input sparse_indices,
 ::tensorflow::Input sparse_values,
 ::tensorflow::Input sparse_shape,
 const SerializeSparse::Attrs & attrs
)

צוֹמֶת

::tensorflow::Node * node() const 

אופרטור :: זורם tensor :: קלט

 operator::tensorflow::Input() const 

אופרטור :: זרימת טנסור :: פלט

 operator::tensorflow::Output() const 

פונקציות סטטיות ציבוריות

OutType

Attrs OutType(
 DataType x
)