זרימת טנסור :: אופ :: StringUpper

#include <string_ops.h>

ממיר את כל התווים הקטנים לתחלופות האותיות שלהם.

סיכום

דוגמא:

tf.strings.upper ("מחרוזת CamelCase ו- ALL CAPS")

טענות:

  • היקף: אובייקט Scope

החזרות:

  • Output : טנסור הפלט.

קונסטרוקטורים ומשחתנים

StringUpper (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input input)
StringUpper (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input input, const StringUpper::Attrs & attrs)

תכונות ציבוריות

operation
output

פונקציות ציבוריות

node () const
::tensorflow::Node *
operator::tensorflow::Input () const
operator::tensorflow::Output () const

פונקציות סטטיות ציבוריות

Encoding (StringPiece x)

סטרוקטורים

tensorflow :: ops :: StringUpper :: Attrs

קובעי תכונות אופציונליים עבור StringUpper .

תכונות ציבוריות

מבצע

014 bee0320

תְפוּקָה

::tensorflow::Output output

פונקציות ציבוריות

StringUpper

 StringUpper(
  const ::tensorflow::Scope & scope,
  ::tensorflow::Input input
)

StringUpper

 StringUpper(
  const ::tensorflow::Scope & scope,
  ::tensorflow::Input input,
  const StringUpper::Attrs & attrs
)

צוֹמֶת

::tensorflow::Node * node() const 

אופרטור :: זרימת טנסור :: קלט

 operator::tensorflow::Input() const 

אופרטור :: זרימת טנסור :: פלט

 operator::tensorflow::Output() const 

פונקציות סטטיות ציבוריות

הַצפָּנָה

Attrs Encoding(
  StringPiece x
)