tensorflow :: ops :: StringUpper

#include <string_ops.h>

Konwertuje wszystkie małe litery na odpowiednie zamienniki wielkich liter.

streszczenie

Przykład:

tf.strings.upper ("Ciąg CamelCase i WIELKIE LITERY")

Argumenty:

Zwroty:

Konstruktorzy i niszczyciele

StringUpper (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input input)
StringUpper (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input input, const StringUpper::Attrs & attrs)

Atrybuty publiczne

operation
output

Funkcje publiczne

node () const
::tensorflow::Node *
operator::tensorflow::Input () const
operator::tensorflow::Output () const

Publiczne funkcje statyczne

Encoding (StringPiece x)

Struktury

tensorflow :: ops :: StringUpper :: Attrs

Opcjonalne metody ustawiające atrybuty dla StringUpper .

Atrybuty publiczne

operacja

Operation operation

wynik

::tensorflow::Output output

Funkcje publiczne

StringUpper

 StringUpper(
  const ::tensorflow::Scope & scope,
  ::tensorflow::Input input
)

StringUpper

 StringUpper(
  const ::tensorflow::Scope & scope,
  ::tensorflow::Input input,
  const StringUpper::Attrs & attrs
)

węzeł

::tensorflow::Node * node() const 

operator :: tensorflow :: Input

 operator::tensorflow::Input() const 

operator :: tensorflow :: Output

 operator::tensorflow::Output() const 

Publiczne funkcje statyczne

Kodowanie

Attrs Encoding(
  StringPiece x
)