tensorflow :: Wejście

#include <ops.h>

Reprezentuje wartość tensora, której można użyć jako operandu w Operation .

streszczenie

Konstruktorzy i niszczyciele

Input (const Output & o)
Wszystkie konstruktory Input są niejawne.
Input (const T & v)
Input (const Initializer & init)
Input (const Tensor & t)
Input (const std::initializer_list< Initializer > & init)
Input (const string & name, int32 i, DataType dt)
Konstruktor określający nazwę węzła, indeks i typ danych.

Funkcje publiczne

data_type () const
DataType
index () const
int32
node () const
Node *
node_name () const
string
status () const
Status
tensor () const
const Tensor &

Struktury

tensorflow :: Input :: Initializer

Inicjator umożliwia konstruowanie obiektu Input z różnych rodzajów stałych C ++, takich jak proste stałe pierwotne i zagnieżdżone listy inicjatorów reprezentujące tablicę wielowymiarową.

Funkcje publiczne

Wejście

 Input(
 const Output & o
)

Wszystkie konstruktory Input są niejawne.

Dane wejściowe można niejawnie skonstruować z następujących obiektów:

 • Wyjście : Dzieje się tak, aby dane wyjściowe Operacji mogły być bezpośrednio użyte jako dane wejściowe do opakowania operacyjnego , które pobiera dane wejściowe.
 • Skalar lub tensor wielowymiarowy określony jako rekurencyjna lista inicjalizacyjna. Umożliwia to bezpośrednie przekazywanie stałych jako danych wejściowych do opakowań op.
 • Obiekt Tensor .

Wejście

 Input(
 const T & v
)

Wejście

 Input(
 const Initializer & init
)

Wejście

 Input(
 const Tensor & t
)

Wejście

 Input(
 const std::initializer_list< Initializer > & init
)

Wejście

 Input(
 const string & name,
 int32 i,
 DataType dt
)

Konstruktor określający nazwę węzła, indeks i typ danych.

Powinno to być używane tylko do określania krawędzi wstecznej, potrzebnej do przepływu sterowania.

typ danych

DataType data_type() const 

indeks

int32 index() const 

węzeł

Node * node() const 

nazwa_węzła

string node_name() const 

status

Status status() const 

napinacz

const Tensor & tensor() const