aliran tensor:: Keluaran

#include <ops.h>

Mewakili nilai tensor yang dihasilkan oleh suatu Operasi .

Ringkasan

Konstruktor dan Destruktor

Output ()
Output (Node *n)
Output (Node *n, int32 index)
Output (const Operation & op, int32 index)

Fungsi publik

hash () const
uint64
index () const
int32
name () const
string
node () const
Node *
op () const
operator== (const Output & other) const
bool
type () const
DataType

Fungsi publik

Keluaran

 Output()=default

Keluaran

 Output(
  Node *n
)

Keluaran

 Output(
  Node *n,
  int32 index
)

Keluaran

 Output(
  const Operation & op,
  int32 index
)

hash

uint64 hash() const 

indeks

int32 index() const 

nama

string name() const 

simpul

Node * node() const 

op

Operation op() const 

operator==

bool operator==(
  const Output & other
) const 

jenis

DataType type() const