เทนเซอร์โฟลว์:: InputList

#include <ops.h>

ประเภทสำหรับแสดงอินพุตไปยัง ops ที่ต้องการรายการเทนเซอร์

สรุป

ตัวสร้างและตัวทำลาย

InputList (const OutputList & out)
แปลงรายการเอาต์พุตโดยปริยายเป็นรายการอินพุต
InputList (const std::initializer_list< Input > & inputs)
InputList (const tensorflow::gtl::ArraySlice< Input > & inputs)
InputList (const std::initializer_list< Output > & out)

งานสาธารณะ

begin ()
std::vector< Input >::iterator
begin () const
std::vector< Input >::const_iterator
end ()
std::vector< Input >::iterator
end () const
std::vector< Input >::const_iterator

งานสาธารณะ

InputList

 InputList(
  const OutputList & out
)

แปลงรายการเอาต์พุตโดยปริยายเป็นรายการอินพุต

สิ่งนี้มีประโยชน์ในการเขียนโค้ด เช่น ops::Concat(ops::Split(x, 4))

InputList

 InputList(
  const std::initializer_list< Input > & inputs
)

InputList

 InputList(
  const tensorflow::gtl::ArraySlice< Input > & inputs
)

InputList

 InputList(
  const std::initializer_list< Output > & out
)

เริ่ม

std::vector< Input >::iterator begin()

เริ่ม

std::vector< Input >::const_iterator begin() const 

จบ

std::vector< Input >::iterator end()

จบ

std::vector< Input >::const_iterator end() const