זרימת טנסור :: אופ :: שרירי בטן

#include <math_ops.h>

מחשבת את הערך המוחלט של טנזור.

סיכום

בהינתן טנסור x , פעולה זו מחזירה טנזור המכיל את הערך המוחלט של כל אלמנט ב- x . לדוגמא, אם x הוא אלמנט קלט ו- y הוא אלמנט פלט, פעולה זו מחשבת את \(y = |x|\).

טענות:

  • היקף: אובייקט Scope

החזרות:

קונסטרוקטורים ומשחתנים

Abs (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input x)

תכונות ציבוריות

operation
y

פונקציות ציבוריות

node () const
::tensorflow::Node *
operator::tensorflow::Input () const
operator::tensorflow::Output () const

תכונות ציבוריות

מבצע

014 bee0320

y

::tensorflow::Output y

פונקציות ציבוריות

שרירי בטן

 Abs(
  const ::tensorflow::Scope & scope,
  ::tensorflow::Input x
)

צוֹמֶת

::tensorflow::Node * node() const 

אופרטור :: זרימת טנסור :: קלט

 operator::tensorflow::Input() const 

אופרטור :: זרימת טנסור :: פלט

 operator::tensorflow::Output() const