เทนเซอร์โฟลว์ :: ops :: สะสม

#include <data_flow_ops.h>

ส่งคืนจำนวนการไล่ระดับสีที่รวมในตัวสะสมที่กำหนด

สรุป

อาร์กิวเมนต์:

  • ขอบเขต: วัตถุ ขอบเขต
  • ที่จับ: ที่จับไปยังตัวสะสม

ผลตอบแทน:

  • Output : จำนวนการไล่ระดับสีที่รวมอยู่ในตัวสะสมที่กำหนด

ผู้สร้างและผู้ทำลาย

AccumulatorNumAccumulated (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input handle)

คุณลักษณะสาธารณะ

num_accumulated
operation

หน้าที่สาธารณะ

node () const
::tensorflow::Node *
operator::tensorflow::Input () const
operator::tensorflow::Output () const

คุณลักษณะสาธารณะ

num_accumulated

::tensorflow::Output num_accumulated

การดำเนินการ

Operation operation

หน้าที่สาธารณะ

สะสม

 AccumulatorNumAccumulated(
  const ::tensorflow::Scope & scope,
  ::tensorflow::Input handle
)

โหนด

::tensorflow::Node * node() const 

ตัวดำเนินการ :: tensorflow :: อินพุต

 operator::tensorflow::Input() const 

ตัวดำเนินการ :: tensorflow :: เอาท์พุท

 operator::tensorflow::Output() const