เทนเซอร์โฟลว์ :: ops :: BarrierIncompleteSize

#include <data_flow_ops.h>

คำนวณจำนวนองค์ประกอบที่ไม่สมบูรณ์ในอุปสรรคที่กำหนด

สรุป

อาร์กิวเมนต์:

  • ขอบเขต: วัตถุ ขอบเขต
  • ที่จับ: ที่จับกับสิ่งกีดขวาง

ผลตอบแทน:

  • Output : จำนวนองค์ประกอบที่ไม่สมบูรณ์ (เช่นองค์ประกอบที่ไม่ได้ตั้งค่าองค์ประกอบค่าบางส่วน) ในอุปสรรค

ผู้สร้างและผู้ทำลาย

BarrierIncompleteSize (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input handle)

คุณลักษณะสาธารณะ

operation
size

หน้าที่สาธารณะ

node () const
::tensorflow::Node *
operator::tensorflow::Input () const
operator::tensorflow::Output () const

คุณลักษณะสาธารณะ

การดำเนินการ

Operation operation

ขนาด

::tensorflow::Output size

หน้าที่สาธารณะ

BarrierIncompleteSize

 BarrierIncompleteSize(
  const ::tensorflow::Scope & scope,
  ::tensorflow::Input handle
)

โหนด

::tensorflow::Node * node() const 

ตัวดำเนินการ :: tensorflow :: อินพุต

 operator::tensorflow::Input() const 

ตัวดำเนินการ :: tensorflow :: เอาท์พุท

 operator::tensorflow::Output() const