זרימת טנסור :: אופ :: CropAndResizeGradImage

#include <image_ops.h>

מחשבת את השיפוע של היבול_גודל_הגודל על טנסור תמונת הקלט.

סיכום

טענות:

 • היקף: אובייקט Scope
 • דרגות: צורה 4-D של צורה [num_boxes, crop_height, crop_width, depth] .
 • תיבות: טנזור דו-ממדי של צורה [num_boxes, 4] . השורה ה- i של הטנסור מציינת את הקואורדינטות של תיבה box_ind[i] בקואורדינטות מנורמלות [y1, x1, y2, x2] . ערך קואורדינטות מנורמל של y ממופה לקואורדינטת התמונה ב- y * (image_height - 1) , כך שמרווח [0, 1] של גובה התמונה מנורמל ממופה ל- '[0, image_height - 1] בקואורדינטות גובה התמונה. אנו כן מאפשרים y1> y2, ובמקרה זה היבול המדוגם הוא גרסה שהופכה כלפי מטה של ​​התמונה המקורית. מימד הרוחב מטופל באופן דומה. מותר לקואורדינטות מנורמל מחוץ לטווח [0, 1] , ובמקרה זה אנו משתמשים ב- extrapolation_value כדי להקפיץ את ערכי תמונת הקלט.
 • box_ind: טנסור 1-D של צורה [num_boxes] עם ערכי int32 ב- [0, batch) . הערך של box_ind[i] מציין את התמונה שאליה מתייחסת התיבה i -th.
 • image_size: טנסור 1-D עם ערך [batch, image_height, image_width, depth] המכיל את גודל התמונה המקורית. שניהם image_height ו image_width צורך להיות חיוביים.

תכונות אופציונליות (ראה Attrs ):

 • שיטה: מחרוזת המציינת את שיטת האינטרפולציה. רק 'דו-לינארי' נתמך לעת עתה.

החזרות:

 • Output : טנזור 4-D של צורה [batch, image_height, image_width, depth] .

קונסטרוקטורים ומשחתנים

CropAndResizeGradImage (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input grads, :: tensorflow::Input boxes, :: tensorflow::Input box_ind, :: tensorflow::Input image_size, DataType T)
CropAndResizeGradImage (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input grads, :: tensorflow::Input boxes, :: tensorflow::Input box_ind, :: tensorflow::Input image_size, DataType T, const CropAndResizeGradImage::Attrs & attrs)

תכונות ציבוריות

operation
output

פונקציות ציבוריות

node () const
::tensorflow::Node *
operator::tensorflow::Input () const
operator::tensorflow::Output () const

פונקציות סטטיות ציבוריות

Method (StringPiece x)

סטרוקטורים

tensorflow :: ops :: CropAndResizeGradImage :: Attrs

קובעי תכונות אופציונליים עבור CropAndResizeGradImage .

תכונות ציבוריות

מבצע

014 bee0320

תְפוּקָה

::tensorflow::Output output

פונקציות ציבוריות

CropAndResizeGradImage

 CropAndResizeGradImage(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input grads,
 ::tensorflow::Input boxes,
 ::tensorflow::Input box_ind,
 ::tensorflow::Input image_size,
 DataType T
)

CropAndResizeGradImage

 CropAndResizeGradImage(
 const ::tensorflow::Scope & scope,
 ::tensorflow::Input grads,
 ::tensorflow::Input boxes,
 ::tensorflow::Input box_ind,
 ::tensorflow::Input image_size,
 DataType T,
 const CropAndResizeGradImage::Attrs & attrs
)

צוֹמֶת

::tensorflow::Node * node() const 

אופרטור :: זרימת טנסור :: קלט

 operator::tensorflow::Input() const 

אופרטור :: זרימת טנסור :: פלט

 operator::tensorflow::Output() const 

פונקציות סטטיות ציבוריות

שיטה

Attrs Method(
 StringPiece x
)