เทนเซอร์โฟลว์ :: ops :: เอลู

#include <nn_ops.h>

คำนวณเชิงเส้นเอกซ์โพเนนเชียล: exp(features) - 1 ถ้า <0 features อื่น ๆ

สรุป

ดู การเรียนรู้เครือข่ายเชิงลึกที่รวดเร็วและแม่นยำโดย Exponential Linear Units (ELU)

อาร์กิวเมนต์:

ผลตอบแทน:

  • Output : การเปิดใช้งานเทนเซอร์

ผู้สร้างและผู้ทำลาย

Elu (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input features)

คุณลักษณะสาธารณะ

activations
operation

หน้าที่สาธารณะ

node () const
::tensorflow::Node *
operator::tensorflow::Input () const
operator::tensorflow::Output () const

คุณลักษณะสาธารณะ

การเปิดใช้งาน

::tensorflow::Output activations

การดำเนินการ

Operation operation

หน้าที่สาธารณะ

เอลู

 Elu(
  const ::tensorflow::Scope & scope,
  ::tensorflow::Input features
)

โหนด

::tensorflow::Node * node() const 

ตัวดำเนินการ :: tensorflow :: อินพุต

 operator::tensorflow::Input() const 

ตัวดำเนินการ :: tensorflow :: เอาต์พุต

 operator::tensorflow::Output() const