เทนเซอร์โฟลว์ :: ops :: Igammac

#include <math_ops.h>

คำนวณฟังก์ชันแกมมาที่ไม่สมบูรณ์แบบปกติส่วนบน Q(a, x)

สรุป

ฟังก์ชันแกมมาที่ไม่สมบูรณ์แบบปกติส่วนบนถูกกำหนดให้เป็น:

\(Q(a, x) = Gamma(a, x) / Gamma(a) = 1 - P(a, x)\)

ที่ไหน

\(Gamma(a, x) = int_{x}^{} t^{a-1} exp(-t) dt\)

คือฟังก์ชันกามาส่วนบนที่ไม่สมบูรณ์

หมายเหตุด้านบน P(a, x) ( Igamma ) คือฟังก์ชันแกมมาที่สมบูรณ์แบบปกติที่ต่ำกว่า

อาร์กิวเมนต์:

ผลตอบแทน:

ผู้สร้างและผู้ทำลาย

Igammac (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input a, :: tensorflow::Input x)

คุณลักษณะสาธารณะ

operation
z

หน้าที่สาธารณะ

node () const
::tensorflow::Node *
operator::tensorflow::Input () const
operator::tensorflow::Output () const

คุณลักษณะสาธารณะ

การดำเนินการ

Operation operation

z

::tensorflow::Output z

หน้าที่สาธารณะ

Igammac

 Igammac(
  const ::tensorflow::Scope & scope,
  ::tensorflow::Input a,
  ::tensorflow::Input x
)

โหนด

::tensorflow::Node * node() const 

ตัวดำเนินการ :: tensorflow :: อินพุต

 operator::tensorflow::Input() const 

ตัวดำเนินการ :: tensorflow :: เอาท์พุท

 operator::tensorflow::Output() const