เทนเซอร์โฟลว์ :: ops :: ไม่เปลี่ยนรูป

#include <array_ops.h>

ส่งคืนค่าเทนเซอร์ที่ไม่เปลี่ยนรูปจากพื้นที่หน่วยความจำ

สรุป

การนำไปใช้งานปัจจุบันเมมแมปเทนเซอร์จากไฟล์

อาร์กิวเมนต์:

  • ขอบเขต: วัตถุ ขอบเขต
  • dtype: ประเภทของเทนเซอร์ที่ส่งคืน
  • รูปร่าง: รูปร่างของเทนเซอร์ที่ส่งคืน
  • memory_region_name: ชื่อของขอบเขตหน่วยความจำแบบอ่านอย่างเดียวที่ใช้โดยเทนเซอร์โปรดดูที่ NewReadOnlyMemoryRegionFromFile ใน tensorflow :: Env

ผลตอบแทน:

  • Output : เทนเซอร์เทนเซอร์

ผู้สร้างและผู้ทำลาย

ImmutableConst (const :: tensorflow::Scope & scope, DataType dtype, PartialTensorShape shape, StringPiece memory_region_name)

คุณลักษณะสาธารณะ

operation
tensor

หน้าที่สาธารณะ

node () const
::tensorflow::Node *
operator::tensorflow::Input () const
operator::tensorflow::Output () const

คุณลักษณะสาธารณะ

การดำเนินการ

Operation operation

เทนเซอร์

::tensorflow::Output tensor

หน้าที่สาธารณะ

ไม่เปลี่ยนรูป

 ImmutableConst(
  const ::tensorflow::Scope & scope,
  DataType dtype,
  PartialTensorShape shape,
  StringPiece memory_region_name
)

โหนด

::tensorflow::Node * node() const 

ตัวดำเนินการ :: tensorflow :: อินพุต

 operator::tensorflow::Input() const 

ตัวดำเนินการ :: tensorflow :: เอาต์พุต

 operator::tensorflow::Output() const