เทนเซอร์โฟลว์ :: ops :: InplaceUpdate

#include <array_ops.h>

อัพเดตแถวที่ระบุด้วยค่าเป็น v

สรุป

คำนวณ x[i, :] = v; return x ,: x[i, :] = v; return x

อาร์กิวเมนต์:

  • ขอบเขต: วัตถุ ขอบเขต
  • x: เทนเซอร์ประเภท T
  • ผม: เวกเตอร์ ดัชนีในมิติทางซ้ายสุดของ x
  • v: Tensor ประเภท T. ขนาดมิติเดียวกับ x ยกเว้นมิติแรกซึ่งต้องเท่ากับขนาดของ i

ผลตอบแทน:

  • Output : Tensor ชนิด T. นามแฝงของ x เนื้อหาของ y ไม่ได้กำหนดไว้หากมีรายการที่ซ้ำกันใน i

ผู้สร้างและผู้ทำลาย

InplaceUpdate (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input x, :: tensorflow::Input i, :: tensorflow::Input v)

คุณลักษณะสาธารณะ

operation
y

หน้าที่สาธารณะ

node () const
::tensorflow::Node *
operator::tensorflow::Input () const
operator::tensorflow::Output () const

คุณลักษณะสาธารณะ

การดำเนินการ

Operation operation

::tensorflow::Output y

หน้าที่สาธารณะ

InplaceUpdate

 InplaceUpdate(
  const ::tensorflow::Scope & scope,
  ::tensorflow::Input x,
  ::tensorflow::Input i,
  ::tensorflow::Input v
)

โหนด

::tensorflow::Node * node() const 

ตัวดำเนินการ :: tensorflow :: อินพุต

 operator::tensorflow::Input() const 

ตัวดำเนินการ :: tensorflow :: เอาท์พุท

 operator::tensorflow::Output() const