เทนเซอร์โฟลว์ :: ops :: IsVariableInitialized

#include <state_ops.h>

ตรวจสอบว่ามีการเตรียมใช้งานเทนเซอร์หรือไม่

สรุป

เอาต์พุตสเกลาร์บูลีนที่ระบุว่ามีการเตรียมใช้งานเทนเซอร์หรือไม่

อาร์กิวเมนต์:

  • ขอบเขต: วัตถุ ขอบเขต
  • ref: ควรมาจากโหนด Variable อาจไม่ได้เริ่มต้น

ผลตอบแทน:

  • Output : is_initialized tensor

ผู้สร้างและผู้ทำลาย

IsVariableInitialized (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input ref)

คุณลักษณะสาธารณะ

is_initialized
operation

หน้าที่สาธารณะ

node () const
::tensorflow::Node *
operator::tensorflow::Input () const
operator::tensorflow::Output () const

คุณลักษณะสาธารณะ

is_initialized

::tensorflow::Output is_initialized

การดำเนินการ

Operation operation

หน้าที่สาธารณะ

IsVariableInitialized

 IsVariableInitialized(
  const ::tensorflow::Scope & scope,
  ::tensorflow::Input ref
)

โหนด

::tensorflow::Node * node() const 

ตัวดำเนินการ :: tensorflow :: อินพุต

 operator::tensorflow::Input() const 

ตัวดำเนินการ :: tensorflow :: เอาต์พุต

 operator::tensorflow::Output() const