เทนเซอร์โฟลว์ :: ops :: L2Loss

#include <nn_ops.h>

L2 ขาดทุน

สรุป

คำนวณครึ่งหนึ่งของบรรทัดฐาน L2 ของเทนเซอร์โดยไม่มี sqrt :

output = sum(t ** 2) / 2

อาร์กิวเมนต์:

  • ขอบเขต: วัตถุ ขอบเขต
  • t: โดยทั่วไปเป็น 2 มิติ แต่อาจมีขนาดใดก็ได้

ผลตอบแทน:

ผู้สร้างและผู้ทำลาย

L2Loss (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input t)

คุณลักษณะสาธารณะ

operation
output

หน้าที่สาธารณะ

node () const
::tensorflow::Node *
operator::tensorflow::Input () const
operator::tensorflow::Output () const

คุณลักษณะสาธารณะ

การดำเนินการ

Operation operation

เอาท์พุท

::tensorflow::Output output

หน้าที่สาธารณะ

L2Loss

 L2Loss(
  const ::tensorflow::Scope & scope,
  ::tensorflow::Input t
)

โหนด

::tensorflow::Node * node() const 

ตัวดำเนินการ :: tensorflow :: อินพุต

 operator::tensorflow::Input() const 

ตัวดำเนินการ :: tensorflow :: เอาท์พุท

 operator::tensorflow::Output() const