เทนเซอร์โฟลว์ :: ops :: Lgamma

#include <math_ops.h>

คำนวณบันทึกของค่าสัมบูรณ์ขององค์ประกอบ Gamma(x) ชาญฉลาด

สรุป

สำหรับตัวเลขบวกฟังก์ชันนี้จะคำนวณบันทึก ((อินพุต - 1)!) สำหรับทุกองค์ประกอบในเทนเซอร์ lgamma(5) = log((5-1)!) = log(4!) = log(24) = 3.1780539

ตัวอย่าง:

x = tf.constant([0, 0.5, 1, 4.5, -4, -5.6])
tf.math.lgamma(x) ==> [inf, 0.5723649, 0., 2.4537368, inf, -4.6477685]

อาร์กิวเมนต์:

ผลตอบแทน:

  • Output : เทนเซอร์ y

ผู้สร้างและผู้ทำลาย

Lgamma (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input x)

คุณลักษณะสาธารณะ

operation
y

หน้าที่สาธารณะ

node () const
::tensorflow::Node *
operator::tensorflow::Input () const
operator::tensorflow::Output () const

คุณลักษณะสาธารณะ

การดำเนินการ

Operation operation

::tensorflow::Output y

หน้าที่สาธารณะ

Lgamma

 Lgamma(
  const ::tensorflow::Scope & scope,
  ::tensorflow::Input x
)

โหนด

::tensorflow::Node * node() const 

ตัวดำเนินการ :: tensorflow :: อินพุต

 operator::tensorflow::Input() const 

ตัวดำเนินการ :: tensorflow :: เอาท์พุท

 operator::tensorflow::Output() const