เทนเซอร์โฟลว์ :: ops :: LogSoftmax

#include <nn_ops.h>

คำนวณการเปิดใช้งานบันทึก softmax

สรุป

สำหรับแต่ละแบทช์ i และคลาส j เรามี

logsoftmax[i, j] = logits[i, j] - log(sum(exp(logits[i])))

อาร์กิวเมนต์:

  • ขอบเขต: วัตถุ ขอบเขต
  • บันทึก: 2 มิติที่มีรูปร่าง [batch_size, num_classes]

ผลตอบแทน:

  • Output : รูปร่างเดียวกับ logits

ผู้สร้างและผู้ทำลาย

LogSoftmax (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input logits)

คุณลักษณะสาธารณะ

logsoftmax
operation

หน้าที่สาธารณะ

node () const
::tensorflow::Node *
operator::tensorflow::Input () const
operator::tensorflow::Output () const

คุณลักษณะสาธารณะ

logsoftmax

::tensorflow::Output logsoftmax

การดำเนินการ

Operation operation

หน้าที่สาธารณะ

LogSoftmax

 LogSoftmax(
  const ::tensorflow::Scope & scope,
  ::tensorflow::Input logits
)

โหนด

::tensorflow::Node * node() const 

ตัวดำเนินการ :: tensorflow :: อินพุต

 operator::tensorflow::Input() const 

ตัวดำเนินการ :: tensorflow :: เอาท์พุท

 operator::tensorflow::Output() const