เทนเซอร์โฟลว์ :: ops :: ถัดไป

#include <math_ops.h>

ส่งกลับค่าที่แทนค่าได้ถัดไปของ x1 ในทิศทางของ x2 ซึ่งเป็นองค์ประกอบที่ชาญฉลาด

สรุป

การดำเนินการนี้จะส่งคืนผลลัพธ์เดียวกันกับฟังก์ชัน C ++ std :: nextafter

นอกจากนี้ยังสามารถส่งคืนหมายเลขปกติได้อีกด้วย

(cpp) เทียบเท่ากับ C ++ std :: nextafter function

อาร์กิวเมนต์:

ผลตอบแทน:

  • Output : เทนเซอร์เอาท์พุท

ผู้สร้างและผู้ทำลาย

NextAfter (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input x1, :: tensorflow::Input x2)

คุณลักษณะสาธารณะ

operation
output

หน้าที่สาธารณะ

node () const
::tensorflow::Node *
operator::tensorflow::Input () const
operator::tensorflow::Output () const

คุณลักษณะสาธารณะ

การดำเนินการ

Operation operation

เอาท์พุท

::tensorflow::Output output

หน้าที่สาธารณะ

ถัดไป

 NextAfter(
  const ::tensorflow::Scope & scope,
  ::tensorflow::Input x1,
  ::tensorflow::Input x2
)

โหนด

::tensorflow::Node * node() const 

ตัวดำเนินการ :: tensorflow :: อินพุต

 operator::tensorflow::Input() const 

ตัวดำเนินการ :: tensorflow :: เอาท์พุท

 operator::tensorflow::Output() const