เทนเซอร์โฟลว์ :: ops :: ถัดไป

#include <control_flow_ops.h>

ทำให้อินพุตพร้อมใช้งานสำหรับการทำซ้ำครั้งถัดไป

สรุป

อาร์กิวเมนต์:

  • ขอบเขต: วัตถุ ขอบเขต
  • ข้อมูล: เทนเซอร์ที่จะทำให้พร้อมใช้งานในการทำซ้ำครั้งถัดไป

ผลตอบแทน:

  • Output : เทนเซอร์เดียวกันกับ data

ผู้สร้างและผู้ทำลาย

NextIteration (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input data)

คุณลักษณะสาธารณะ

operation
output

หน้าที่สาธารณะ

node () const
::tensorflow::Node *
operator::tensorflow::Input () const
operator::tensorflow::Output () const

คุณลักษณะสาธารณะ

การดำเนินการ

Operation operation

เอาท์พุท

::tensorflow::Output output

หน้าที่สาธารณะ

ถัดไป

 NextIteration(
  const ::tensorflow::Scope & scope,
  ::tensorflow::Input data
)

โหนด

::tensorflow::Node * node() const 

ตัวดำเนินการ :: tensorflow :: อินพุต

 operator::tensorflow::Input() const 

ตัวดำเนินการ :: tensorflow :: เอาท์พุท

 operator::tensorflow::Output() const