เทนเซอร์โฟลว์:: ปฏิบัติการ:: การทำซ้ำครั้งต่อไป

#include <control_flow_ops.h>

ทำให้อินพุตพร้อมใช้งานในการวนซ้ำครั้งถัดไป

สรุป

ข้อโต้แย้ง:

  • ขอบเขต: วัตถุ ขอบเขต
  • ข้อมูล: เทนเซอร์ที่จะพร้อมใช้งานในการวนซ้ำครั้งถัดไป

ผลตอบแทน:

  • Output : เทนเซอร์ตัวเดียวกับ data

ตัวสร้างและผู้ทำลาย

NextIteration (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input data)

คุณลักษณะสาธารณะ

operation
output

งานสาธารณะ

node () const
::tensorflow::Node *
operator::tensorflow::Input () const
operator::tensorflow::Output () const

คุณลักษณะสาธารณะ

การดำเนินการ

Operation operation

เอาท์พุท

::tensorflow::Output output

งานสาธารณะ

การทำซ้ำครั้งต่อไป

 NextIteration(
  const ::tensorflow::Scope & scope,
  ::tensorflow::Input data
)

โหนด

::tensorflow::Node * node() const 

ตัวดำเนินการ::tensorflow::อินพุต

 operator::tensorflow::Input() const 

ตัวดำเนินการ::tensorflow::เอาต์พุต

 operator::tensorflow::Output() const