เทนเซอร์โฟลว์ :: ops :: ReadFile

#include <io_ops.h>

อ่านและส่งออกเนื้อหาทั้งหมดของชื่อไฟล์อินพุต

สรุป

อาร์กิวเมนต์:

ผลตอบแทน:

  • Output : เทนเซอร์เนื้อหา

ผู้สร้างและผู้ทำลาย

ReadFile (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input filename)

คุณลักษณะสาธารณะ

contents
operation

หน้าที่สาธารณะ

node () const
::tensorflow::Node *
operator::tensorflow::Input () const
operator::tensorflow::Output () const

คุณลักษณะสาธารณะ

เนื้อหา

::tensorflow::Output contents

การดำเนินการ

Operation operation

หน้าที่สาธารณะ

ReadFile

 ReadFile(
  const ::tensorflow::Scope & scope,
  ::tensorflow::Input filename
)

โหนด

::tensorflow::Node * node() const 

ตัวดำเนินการ :: tensorflow :: อินพุต

 operator::tensorflow::Input() const 

ตัวดำเนินการ :: tensorflow :: เอาท์พุท

 operator::tensorflow::Output() const