เทนเซอร์โฟลว์ :: ops :: ReaderNumWorkUnitsCompleted

#include <io_ops.h>

ส่งคืนจำนวนหน่วยงานที่ Reader ประมวลผลเสร็จแล้ว

สรุป

อาร์กิวเมนต์:

  • ขอบเขต: วัตถุ ขอบเขต
  • reader_handle: จัดการกับ Reader

ผลตอบแทน:

  • Output : units_completed tensor

ผู้สร้างและผู้ทำลาย

ReaderNumWorkUnitsCompleted (const :: tensorflow::Scope & scope, :: tensorflow::Input reader_handle)

คุณลักษณะสาธารณะ

operation
units_completed

หน้าที่สาธารณะ

node () const
::tensorflow::Node *
operator::tensorflow::Input () const
operator::tensorflow::Output () const

คุณลักษณะสาธารณะ

การดำเนินการ

Operation operation

units_completed

::tensorflow::Output units_completed

หน้าที่สาธารณะ

ReaderNumWorkUnitsCompleted

 ReaderNumWorkUnitsCompleted(
  const ::tensorflow::Scope & scope,
  ::tensorflow::Input reader_handle
)

โหนด

::tensorflow::Node * node() const 

ตัวดำเนินการ :: tensorflow :: อินพุต

 operator::tensorflow::Input() const 

ตัวดำเนินการ :: tensorflow :: เอาท์พุท

 operator::tensorflow::Output() const